Kart og data > Datagrunnlag

Datagrunnlag

I prosjektet er det samlet informasjon fra en rekke institusjoner og privatpersoner. Sannsynligvis er det fortsatt stedfestede data som ikke er med i kartene.

Det anmodes om at dem som har slike registreringer legger dette inn i Artsdatabankens databaser gjennom www.artsobservasjoner.no.
 
Ta gjerne kontakt også med Ingunn Tombre, NINA
 

Følgende data ligger til grunn i de presenterte kartene:

 • Norsk Polarinstitutts (NP) databaser: faunadatabasen, overvåkingsdatabasen, sjøfugldatabasen (sammen med NINA) og andre rapporter og observasjoner fra NP (Kit Kovacs, Christian Lydersen, Hallvard Strøm)
 • Det EU-finansierte prosjektet FRAGILE: NP-data + data fra Danmarks Miljøundersøgelser (nå Aarhus Universitet, AU), NINA og NP
 • Universitetet i Groningen, Arctic Centre (Jouke Prop)
 • Georg Bangjord, Statens Naturoppsyn
 • Christiane Hübner, Norsk Polarinstitutt
 • Vårregistreringer administrert av Sysselmannen på Svalbard (rapporter tilgjengelig på hjemmesidene til Longyearbyen Feltornitologiske Forening, LoFF, med følgende observatører: G. Bangjord, R. Bergstrøm, N. Seifert, M. Chudzinska, R. Eide, B. Frantzen, O. Frengen, S. Gaga, S. Hammer, C. Hübner, C. Kilander, S. Kirkemoen, M. Lagerborg, A. Lyssand, Ø. Overrein, J. Speed, J. O. Scheie, L. Ulbrych, Ø. Varpa, E. Wrånes)
 • Data lagt inn i Artsdatabanken per 1.november 2012 (mange observatører)
 • Longyearbyen feltornitologiske forening (LoFF), rapporter på hjemmesidene + informasjon fra Oddvar Hagen
 • Tony Fox & Gwen Fox (AU)
 • The British Schools Exploring Society, BSES (Helen Jewell, Alison McLure m. fl.)
 • Peter Prokosch
 • Guttorm N. Christensen, Akvaplan-niva
 • Data fra satellittsporinger av gjess
  • Kortnebbgås: Jesper Madsen/Christian Glahder (AU)
  • Hvitkinngås: Larry Griffin (Wildfowl and Wetlands Trust)
  • Ringgås: Preben Clausen (AU)
 
Alle data er gjennomgått i detalj og faglig kvalitetssikret i prosjektet. De aller fleste data foreligger med stedfestede koordinater.