Startside

GOOSEMAP: 
Stedfestet informasjon om gjess på Svalbard

GOOSEMAP sammenfatter kunnskap om utbredelsen av de tre gåseartene kortnebbgås, hvitkinngås og ringgås på Svalbard. Ved å koble stedfestet data til kart blir viktige kjerneområder, sårbare områder og ikke minst kunnskapshuller identifisert til bruk for forvaltningens vern av Svalbards sårbare natur og regulering av aktiviteter.


Foto © C. Hübner


GOOSEMAP er finansiert av Svalbards Miljøvernfond, og har pågått i  perioden 2009-2010, med en oppdatering i 2012.

 

Prosjektet er gjennomført av
Ingunn M. Tombre (Prosjektleder - Norsk institutt for naturforskning) 
Jesper Madsen (Aarhus Universitet, Danmark)
Preben Clausen (Aarhus Universitet, Danmark)
Jouke Prop (Arctic Centre, Groningen Universitet, Nederland)
Frank Hanssen (Norsk institutt for naturforskning) 


Rådgivende eksperter

Georg Bangjord (Statens naturoppsyn)
Christiane Hübner (Norsk Polarinstitutt)
Eileen Rees (Wildfowl and Wetlands Trust, UK)
Larry Griffin (Wildfowl and Wetlands Trust, UK)

 

Web design
Camilla Næss (Norsk institutt for naturforskning)