Kart og data > Kategoriseringer

Kategoriseringer

Observasjonene av gjess er kategorisert, i henhold til den status gjessene er registrert med, i følgende kategorier:

Perioden før hekking

  • alle observasjoner i mai med mindre det er opplyst om reir/egg
    (for ringgås frem til 7. juni)

Reirperioden

  • alle observasjoner der det er registrert egg eller reir, uavhengig av dato for observasjonen

Ungeperioden

  • alle observasjoner med unger og/eller familiegrupper

Fjærfellende ikke-reproduserende gjess

  • bare når spesifikt nevnt av observatør

Perioden etter hekking

  • alle observasjoner fra og med 19. august

Ukjent status

  • alle andre observasjoner som ikke lar seg bestemme til ovennevnte kategorier. Informasjon om passerende flokker inngår i denne kategorien. Observasjoner fra denne kategorien er med i kartene som viser alle observasjoner.

 

For satellittmerkede gjess er det gjort en vurdering ut fra adferd/stedtrohet; signaler fra samme lokalitet over tid mellom 10. juni og 10.juli vil for eksempel være en indikasjon på reir.