Kart og data > Kart

Kart

Kartutforming

Kartene viser lokaliteter der det er registrert gjess (delt inn i ulike faser av sesongen) med en oppløsning på 2,5x2,5 km. Kartene viser således ikke mengde gjess som er registrert i de ulike områdene, da antall observasjoner varierer mye fra lokalitet til lokalitet.

 

Foto © J. MadsenKortnebbgås

Utbredelseskart basert på observasjoner

 

Utbredelseskart basert på informasjon fra satelittmerkede gjess

                                                                                                              

 

Foto © C. Hübner

Hvitkinngås