Kontakt

Kontaktinformasjon


Prosjektleder Ingunn M. Tombre

Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Avdeling for arktisk økologi
Framsenteret
9296 Tromsø
Tel: +47 777 50 405
Mob: + 47 934 66 723


Foto © C. Hübner